Schouderklachten

In onze praktijk zien we veel mensen met schouderklachten, zoals:

 • pijn in de schouder
 • uitstralende pijn in de bovenarm, onderarm en pols
 • bewegingsbeperkingen, bijvoorbeeld het niet meer kunnen heffen van de arm
 • nekklachten en hoofdpijn
 • niet kunnen liggen op een schouder en / of wakker worden van pijn.

 

Dit zijn vervelende klachten die veel hinder kunnen geven in het dagelijks leven en bij sporten.

Oorzaken schouderklachten

Schouderklachten kunnen diverse oorzaken hebben. Houding speelt een belangrijke rol, maar ook een sportblessure of een ongeval kan de oorzaak zijn. De schouder is een complex gewricht en klachten kunnen langdurig aanhouden of weer terugkeren. Daarom is het stellen van de juiste diagnose heel belangrijk.

 

Schouder aandoeningen

De meest voorkomende aandoeningen aan de schouder zijn:

 • een peesonsteking of peesirritatie
 • een frozen shoulder (vastzittende schouder)
 • een peesscheur
 • klachten van de slijmbeurs
 • schouderartrose
 • schouderinstabiliteit
 • inklemmingsproblemen / Subacromiaal Pijnsyndroom (SAPS)

Schouderspecialist

Al onze fysiotherapeuten kunnen schouderklachten behandelen, maar Jacqueline Bavinck is onze schouderspecialist. Zij heeft een master op schoudergebied gedaan en onderzoek gedaan naar het Subacromiaal Pijnsyndroom (SAPS). Dat is een verzamelnaam voor klachten rond het schoudergewricht zonder duidelijke aanwijsbare oorzaak. Als uw huisarts u doorverwijst naar ons en verzoekt om een echo, komt u vaak bij haar terecht.

Behandeling schouderklachten

Om erachter te komen waar uw klachten vandaan komen, zal de fysiotherapeut u allereerst vragen stellen en lichamelijk onderzoeken. Vaak wordt er tijdens de eerste afspraak meteen onderzoekend behandeld en een echo van het schoudergebied gemaakt, indien dat nodig is. De behandeling kan bestaan uit:

 • Oefeningen bij ons op de praktijk
 • Oefeningen die u thuis kunt doen en die in te passen zijn in het dagelijks leven
 • Massage van triggerpoints
 • Mobilisaties en manuele manipulatie
 • Dry needling
 • Houdingsinstructies
 • Adviezen en voorlichting

 

In veel gevallen lukt het om met fysiotherapie de schouderklachten blijvend te verhelpen. Soms heeft de schouder trauma opgelopen en kan zelfs een orthopeed dit niet verhelpen. In dat geval kan de fysiotherapeut u leren omgaan met de klachten en beperkingen. Op het gebied van schouderklachten heeft Jacqueline nauw contact met huisartsen en orthopeden.

 

Gaan schouderklachten vanzelf over?

Deze vraag wordt ons regelmatig gesteld. Schouderklachten kunnen vanzelf overgaan. Maar vaak zien we dat patiënten al langere tijd klachten hebben die steeds erger worden. Ons advies bij schouderklachten is dan ook: blijf er niet te lang mee doorlopen. Tijdige behandeling kan voorkomen dat klachten verergeren en chronisch worden.

 

Een afspraak maken

Ervaart u schouderklachten? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.