Tarieven fysiotherapie 2023

Fysiotherapeutisch Centrum Dinxperlo heeft overeenkomsten met bijna alle Nederlandse zorgverzekeraars. Indien wij een contract hebben met uw verzekeringsmaatschappij gaat de factuur rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Bent u niet of onvoldoende (aanvullend) verzekerd voor fysiotherapie, dan hanteren wij de onderstaande tarieven en krijgt u de factuur thuisgestuurd. Het is mogelijk dat de tarieven van uw zorgverzekeraar iets afwijken van onderstaande tarieven.

Wij raden u aan om uw polisvoorwaarden van te voren te raadplegen. Wij zijn niet aansprakelijk als blijkt dat u onvoldoende verzekerd bent.

Omschrijving

Tarief

Fysiotherapie € 41,00
Fysiotherapie aan huis € 51,00
Fysiotherapie in een instelling € 46,00
Kinderfysiotherapie € 52,00
Kinderfysiotherapie aan huis € 62,00
Kinderfysiotherapie in een instelling € 57,00
Instructie / overleg met ouders € 52,00
Eenmalig onderzoek kinderfysiotherapie € 52,00
Manuele therapie € 52,00
Manuele therapie aan huis € 62,00
Manuele therapie in een instelling € 57,00
Eenmalig onderzoek fysiotherapie € 61,00
Eenmalig onderzoek fysiotherapie aan huis € 71,00
Eenmalig onderzoek fysiotherapie in een instelling € 66,00
Oedeemtherapie € 52,00
Oedeemtherapie aan huis € 62,00
Oedeemtherapie in een instelling € 57,00
Screening en intake en onderzoek € 55,00
Intake en onderzoek na verwijzing € 50,00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 60,00
Intake en onderzoek na in een instelling € 55,00
Telefonische zitting fysiotherapie € 13,74
Niet nagekomen afspraak € 25,00