Corona revalidatie

Fysiotherapie speelt een belangrijke rol bij het herstellen van het coronavirus. Bent u besmet geweest met het coronavirus en heeft u last van restverschijnselen, zoals conditieverlies of ademhalingsproblemen? Wij hebben de kennis en kunde in huis om u goed te begeleiden bij uw herstel. Al onze fysiotherapeuten hebben de cursus nazorg corona met succes doorlopen en inmiddels al heel wat ex-coronapatiënten met succes begeleid.

Wie komen er bij ons revalideren?

 • zowel jongere mensen (dertigers en veertigers) als oudere mensen (75-plussers). 
 • mensen die flink ziek geweest zijn en in het ziekenhuis hebben gelegen en mentaal en fysiek verzwakt zijn. 
 • mensen die een milde besmetting hebben doorgemaakt, maar nog steeds klachten ervaren. 

 

Restklachten na een corona infectie

Mensen die een infectie met het coronavirus hebben doorstaan, kunnen na het herstel van de infectie nog langdurig uiteenlopende klachten ervaren, zoals:

 • slechte conditie
 • afname van spierkracht
 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • extreme vermoeidheid
 • concentratieproblemen

Begeleiding bij herstel

Iedere ex-corona patiënt krijgt een aanpak op maat. We kijken wat uw wensen zijn ten aanzien van uw herstel en wat u daarvoor nodig heeft. In het algemeen gaat het vaak om:

 • mensen letterlijk weer in beweging laten komen. Vaak is er een angst om weer te gaan bewegen.
 • revalidatietraining om de algehele conditie en spierkracht te verbeteren.
 • mensen laten praten. Vaak hebben mensen de heftige periode die ze hebben doorgemaakt nog geen plek gegeven.

Vergoeding vanuit basisverzekering

Paramedische herstelzorg na COVID-19 wordt onder voorwaarden vergoed vanuit de basisverzekering. Een aanvullende zorgverzekering heeft u hiervoor niet nodig en wordt ook niet aangesproken. De behandelingen komen wel ten laste van uw verplichte eigen risico. De overige voorwaarden:

 • In een periode van zes maanden worden maximaal 50 behandelingen vergoed.
 • Om voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking te komen is een verwijzing van een huisarts of medisch specialist vereist.
 • Voor herstelzorg die aanvangt na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.
 • Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
 • U moet uw medewerking verlenen aan een onderzoek naar het effect van de herstelzorg.

 

Weer in conditie komen?

Ervaart u nog steeds klachten en wilt u weer in conditie komen? Wij hebben de kennis en ervaring in huis om u goed te begeleiden bij uw herstel.